Tõlketeenused

Kirjalikud tõlked

Riigihankedokumentide kiirtõlge
Tehnilised tõlked
Militaarvaldkonna tõlked
Juriidilised tõlked
Kodulehtede tõlge
Turundustõlge
Majandus- ja finantstõlge
IT-tõlge
Keemia- ning kemikaalide tõlked
Meditsiinitõlge
Subtitreerimine

Suulised tõlked

Sünkroontõlge
Järeltõlge
Sosintõlge
Lisaks tõlkimisele pakume ka tekstide keelelist toimetamist.