Konsultatsiooniteenused

Riigihangete nõustamine

Hankija nõustamine

Riigihangete planeerimine ja ettevalmistamine, riigihangete teadete sisestamine registrisse 
ning hangete läbiviimine, riigihangete alusdokumentide ja hankelepingute koostamine, 
hankija otsuste vormistamine, suhtlemine pakkujate ja taotlejatega

Pakkuja või taotleja nõustamine

Taotluste ja pakkumuste koostamine, suhtlemine hankijatega, riigihankealastes vaidlustes esindamine